O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) 
z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  

O gotowości szkolnej

 Przygotowaliśmy specjalny arkusz on-line dla nauczycieli.

Instrukcja obsługi
 • Zaloguj sie korzystając z adresu email i hasła
  instrukcja 01instrukcja 02
 • Jeśli nie masz konta utwórz je korzystając z formularza rejestracyjnego
  instrukcja 12
 • Lista dotychczas wprowadzonych grup oraz arkuszy jest dostępna z poziomu głównego menu witryny - pozycja Wypełnij arkusz on-line
  instrukcja 03
 • Aby dodać nową grupę, do której będą przypisane arkusze badania, użyj przycisku dodaj nową grupę. Arkusze będziesz mógł dodać do wybranej grupy po kliknięciu opcji Lista wprowadzonych arkuszy
  instrukcja 13instrukcja 14
 • Aby dodać nowy arkusz badania użyj przycisku Dodaj nowy znajdującego się po prawej stronie strony. Nowy arkusz dodawany jest jako badanie wstępne dziecka. Aby dodać jedynie druk Informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (bez wypełniania arkusza diagnozy) użyj przycisku Dodaj skrócony arkusz
  instrukcja 15
 • Aby zapisać wprowadzone dane użyj przycisku zapisz. Pomiędzy poszczególnymi podstronami arkusza należy się przełączać korzystając z przycisków wstecz i dalej umieszczonych na dole strony.
  instrukcja 05
 • W dowolnym momencie możliwy jest powrót do listy wprowadzonych arkuszy. Należy kliknąć na przycisk powrót znajdujący się w górnej części strony.
  instrukcja 06
 • Po dodaniu arkusza badania wstępnego użytkownik ma możliwość wypełnienia dla tego samego dziecka drugiej diagnozy - końcowej.
  instrukcja 11
 • Z poziomu listy wprowadzonych arkuszy diagnozy można sprawdzić wyniki badania oraz edytować lub usunąć dowolny arkusz. Można także wygenerować druk Informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz druk Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli wprowadzony arkusz dotyczył diagnozy końcowej dziecka możliwe jest ponadto porównanie wyników badania z wynikami diagnozy wstępnej.
  instrukcja 07
 • Po pierwszym wygenerowaniu druku Informacji... lub Zaświadczenia... wprowadzone przez użytkownika wartości są zapisywane w systemie. Aby ponownie wczytać wartości standardowe należy usunąć wprowadzony dokument.
  instrukcja 09
Wypełnij arkusz on-line