O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) 
z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  

O nas

Obecnie, po 20 latach działalności, MAC Edukacja znajduje się w czołówce wydawnictw edukacyjnych w Polsce. Sukces, który osiągnęliśmy - od firmy rodzinnej do dużego, liczącego się na rynku wydawcy - wpływa na nas mobilizująco. Nie bez znaczenia jest też renoma naszych publikacji wśród nauczycieli i środowisk związanych z edukacją.

MAC Edukacja spełniała oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Przyświeca nam wspólny cel - OWOCNA EDUKACJA. Bardzo ważna jest dla nas efektywna nauka, satysfakcja oraz zadowolenie z pracy z naszymi podręcznikami, dlatego do ich współtworzenia zapraszamy doświadczonych metodyków, nauczycieli, ekspertów, rodziców, a także uczniów. W swoich działaniach i podejmowanych inicjatywachzawsze jesteśmy blisko szkoły, nauczyciela i ucznia. Wspieramy ich w trudnym procesie nauczania i wychowania, dzielimy się doświadczeniami, doradzamy.

 

WIELE LAT DOŚWIADCZEŃ, WIELE ODKRYTYCH TALENTÓW.

 

Wieloletnie doświadczenie wydawcy edukacyjnego to nie tylko wiedza naszych autorów, nauczycieli praktyków, współpracowników - fachowców w dziedzinie edukacji, ale też wiele kreatywnych pomysłów i nowatorskich rozwiązań, po które sięgamy przygotowując podręczniki oraz kompleksowe materiały dla nauczyciela. Chcemy kojarzyć się z lepszymi rozwiązaniami, nową jakością w polskiej edukacji, ale też pokazać inne spojrzenie na proces nauczania, uczenia się. Nie wolno zapominać, że w centrum tego procesu jest uczeń i to na nim docelowo koncentrujemy swoje działania.

 

Jesteśmy świadomi ciężaru odpowiedzialności, jaki na nas spoczywa. Znamy duże wymagania stawiane współczesnej szkole, nauczycielom, uczniom, a także nam - wydawcom. Chcemy im sprostać, dlatego naszą ambicją było wyjście poza tradycyjną rolę wydawcy.

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, współfinansowany ze środków UE, którego jesteśmy beneficjentem. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć realizowanych obecnie w Polsce, dzięki któremu możemy odkrywać i rozwijać uzdolnienia polskich uczniów.

 

Projekt w liczbach:

  • wartość: 46 mln zł,

  • szansa na naukę w nowoczesnej szkole dla ponad 130 tys. pierwszaków,

  • środki dydaktyczne i materiały wspierające nauczyciela o wartości ok. 8 tys. zł dla każdej z ponad2700 szkół podstawowych z terenu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego

  • 8100 nauczycieli realizujących projekt, którym zależy na tym, aby uczyć efektywniej, odkrywać i rozwijać uzdolnienia uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ NIŻ KROPLA W OCEANIE WIEDZY

 

Dowiedz się więcej o projekcie, poznaj liczby

 

 

Wciąż doskonalimy swoje produkty i pytamy osoby zaangażowane w proces edukacji o ich oczekiwania. Te trudne i różnorodne działania podejmujemy po to, aby wspólnie tworzyć jak najlepsze publikacje na miarę współczesnej szkoły.

 

Swój sukces w dużej mierze zawdzięczamy młodemu, kreatywnemu i dobrze wykształconemu zespołowi oraz przemyślanej strategii działania. Wszystkim, którzy już skorzystali i nadal wybierają ofertę wydawniczą MAC Edukacja dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyli.

 

alt