O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) 
z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  

Aby zalogować się na stronie Gotowość szkolna dziecka należy posiadać konto. Można je samodzielnie założyć korzystając z opcji Rejestracja w serwisie dostępnej w menu głównym.
W przypadku trudności z logowaniem prosimy o kontakt: kontakt@ge.edu.pl

Uwaga! Dane dostępowe do strony Gotowość szkolna dziecka nie są tożsame z danymi do logowania się w Akademii MAC Edukacja.


Nie pamiętasz hasła?